Enköpingsklassikern

Vuxenklassiker:

För att erövra Enköpingsklassikern (vuxna) skall man fullfölja alla 4 aktiviteterna löpande under ett år
Behöver ej vara samma kalenderår.
Inramat diplom utdelas till de som klarat Vuxen-klassikern. Utdelas vid Klassikerutdelningen/prisutd.
Dessa 4 aktiviteter ingår:
Bresserännet (skridskor/skidor) Tävlingsklass/långa sträckan
Parkloppet 10 km
Skarpansimningen tävlingsklass
Cykelaktivitet

 
Barn- Ungdomsklassiker   6 - 16 år:

För att erövra klassikern skall man fullfölja minst 3 av de 5 aktiviteterna.

Skall vara under samma kalenderår. Inramat diplom utdelas till de som klarat klassikern.
Bresserännet
Midsommarlunken
Lilla Parkloppet
Skarpansimningen
Cykelaktivitet

 
Aktivitetsklassiker

Alla som fullföljer minst tre av Enköpingsklassikerns aktiviteter under samma kalenderår

är kvalificerad för att delta i utdelning/lottning av Klassikerpriser den 15 januari.
Information om den 15 januari 2018 kommer senare.